×
Сабақтар Хабарландыру тақтасы Кіру Қазақша-ағылшынша сөздік Ағылшынша-қазақша сөздік Пәндер Тіркелу

Бұрыс етістіктер ағылшын тілінде

Создание интернет магазина

Ағылшын тілінде етістіктер дұрыс және бұрыс боп екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктерге мысалы play - ойнау етістігін жатқызуға болады. Себебі "мен футбол ойнадым" дегенді ағылшынша "I played football" деп аудара аламыз, осы етістік өткен шақта ed тіркесінің қосылуымен ғана өзгереді.

Ал мен болдым дегені I was деп аударылады. Болу деген етістік be болса да. Be бұрыс ағылшынша етістік болады. Ағылшын тілінде көп қолданылатын кейбір бұрыс етістіктер төмендегі кестеде келтірілген.

Ағылшынша бұрыс етістіктер кестесі

Infinitive Past Simple Past Participle Аудармасы
be [bi:] was [wɔz]; were [wз:] been [bi:n] болу
begin [bi'gin] began [bi'gæn] begun [bi'gʌn] басталды
can [kæn] could [kud] could [kud] істей алу
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] келу
do/does [dʌz] did [dɪd] done [dʌn] жасау
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] табу
get [ˈɡet] got [ˈɡɒt] got [ˈɡɒt] алу
give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ɡɪvn̩] беру
go/goes [ɡəʊz] went [ˈwent] gone [ɡɒn] кету
have [hæv] had [hæd] had [hæd] ие болу
hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] есту
keep [kiːp] kept [kept ] kept [kept ] ұстау, сақтау
know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] білу
learn [lɜːn] learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd] learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd] үйрену
leave [liːv] left [left] left [left] қалдыру
let [let] let [let] let [let] рұқсат ету
light [laɪt] lit [lɪt]; lighted [ˈlaɪtɪd] lit [lɪt]; lighted [ˈlaɪtɪd] жарқырау
make [ˈmeɪk] made [ˈmeɪd] made [ˈmeɪd] жасау
put put put қою
read read; red read; red оқу
saw sawed sawn; sawed кесу
say said said айту
see saw seen көру
set set set қою
shall should should қарыз болу
show showed shown; showed көрсету
take took taken алу
tell told told айту
think thought thought ойлау
will would would болу
write wrote written жазу

Пән: Ағылшын тілі

Комменттер

Орындауға тапсырмалар бере аласызба

 

Nafisa

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Осы сөйлемдерге жақшадағы етістікті қойындар, Past Simple не Past Continuous-те.

Last week I ... him a letter. (write)

Last time I ... them was a few years ago. (see)

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Сәлеметсізбе!

Видео жоқ.

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Салеметсіз бе 

Мен кестенін ішіндегі сөздерді түсінбедім. Оларды қалай қолданады?

 

 

 

 

Жауап беру | Өзгерту | Жою

Сәлеметсізбе!

Сіз Past Simple оқыңыз.

Жандос Алпысбай-ұлы

Жауап беру | Өзгерту | Жою